It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?

Lim


Läs mer om våra utbildningar inom ögonfransförlängning här.

​Limmen vi säljer till dig med annan utbildning än Lashias:

Alla lim vi säljer är ISO certifierade och vi är registrerade hos kemikalieinspektionen för försäljning av våra lim.

Professionellt lim för ögonfransförlängning är en färskvara.

Limmet skall endast använda av personer med härdplastutbildning samt certifikat. Stickprovskonroller kan utföras.

Ju starkare limmet är desto känsligare är det för klimatförändringar, luftfuktighet och variationer i temperatur.
Öppen flaska rekommenderas att användas inom 2 månader.
Förvara i en lufttät behållare i rumstemperatur.
Limmen härdar i kontakt med fukt. Håll därför en luftfuktighet på ca 55-60%. Högre luftfuktighet gör att limmet härdar snabbare,
mindre luftfuktighet gör att det härdar långsammare/sämre.

Under limflaskan står det datum när limmet tillverkats. 

Reklamation av lim sker endast efter kontakt med oss med giltigt skäl.
 Visar 1 till 20 av 20 (1 sidor)